Crna Gora

ALBISEH DOO BUDVA

Sedište: Prvomajska 8, Budva
Odgovorno lice: Aleksandar Stojanovski
PIB: 02677890
Šifra delatnosti: 1413
Tekući račun: 530-50961-02
Radno vreme: 09-21h

Kontakt telefon:
Budva: +382 68 034 696
Kotor: +382 68 032 696
LAPPA office: +382 68 036 696

Email: info@lappawoman.com

Budva | Mediteranska 53, TQ Plaza
Kotor | Stari grad 364
LAPPA atelje i LAPPA office | Prvomajska 8, Budva

Srbija

ALBISEH DOO BEOGRAD

Sedište: Nikole Spasića 2a, Beograd
Odgovorno lice: Aleksandar Stojanovski
PIB: 113293190
Šifra delatnosti: 1413
Radno vreme: 09-17h

Kontakt telefon: +381 60 036 696 0

Email: info@lappawoman.com

Beograd | Nikole Spasića 2a